Privacy

GDPR - Privacywetgeving

Door te bestellen op de internetsite van de webwinkel: DE HOMECARESHOP staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen reclame (nieuwsbrieven). De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces.
De webwinkel DE HOMECARESHOP zal de gegevens niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel (Belgi├ź) of voor de Nederlandse klanten de instelling College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag .

Webshop gemaakt met EasyWebshop